Speechlab

Home Výzkum
Výzkum PDF Tisk Email

Naší hlavní výzkumnou doménou byla a je oblast rozpoznávání řeči. Začátkem 90. letech byla naše pozornost zaměřena především na řešení problematiky rozpoznávání izolovaně pronášených slov a frází, později jsme se začali věnovat i nejsložitější úloze - rozpoznávání plynulé řeči. V současné době námi vyvinuté systémy zvládají rozpoznávání jednotlivých slov z rozsáhlých slovníků obsahujících řádově stovky tisíc slov, a to od libovolného mluvčího, v reálném čase (do 1 s) a s úspěšností nad 95 % - nejen na PC ale dokonce i na mobilním přístroji. U spojité řeči se procento správně rozpoznaných slov pohybuje kolem 90 % u přepisování televizních popř. rozhlasových pořadů a kolem 95 – 97 % u spojitého diktování libovolnou osobou (se slovníkem 350 000 slov). Je třeba si však uvědomit, že jde o velmi komplikovanou úlohu, zejména v češtině, jejíž slovník čítá několik milionů různých slovních tvarů.

 

Naším krédem je dělat nejen teoreticky zaměřený výzkum, jehož výsledky publikujeme, ale vždy jej také ověřujeme na konkrétních aplikacích a úlohách z praxe. Příkladem takto do praxe dovedených aplikací jsou naše systémy. Tento výzkum by se samozřejmě neobešel bez významné podpory grantových agentur.

vyz