Ústav informačních technologií a elektroniky ITE

Home Výuka Bez rozlišení SP
Vyučované předměty na ITE PDF Tisk Email

BSI - Biologické signály (FM, 2.ročník NMS-IT)
CIE - Číslicová elektronika (FM, 3.ročník BS-EIŘS)
CIT - Číslicová technika (FM, 3.ročník BS-IL)
DOK - Technická dokumentace (FM, 1.ročník BS-EIŘS)
EDOK - Elektronická dokumentace (FM, 1. ročník BS-IT)
DSI - Diplomový seminář (FM, 2.ročník NMS-IT)
DSP - Diagnostika a spolehlivost (FM, 2.ročník NMS-IT)
ELK*Z - Elektrotechnika (UZS, 3.ročník BS-BT)
ELM - Elektrotechnika a měření (FS, 3.ročník BS-AR/T/K)
EM - Elektronika a měření (FS, 3.ročník BS-AR/T/K)
ESY - Projektování elektrotechnických systémů (FM, 1.ročník NMS-ME)
EZA - Elektronická zařízení (FM, 3.ročník BS-EIŘS)
HSC - Hardware-Software Co-Design (FM, 2.ročník NMS)
ICP - Interakce člověka s počítačem (FM, 2. ročník NMS-IT)
ICT - Základy ICT (FP, 1. ročník )
KOT - Komunikační technika (FM, 2. ročník NMS-IT)
MRK - Metody rozhodování a klasifikace (FM, 3. ročník BS)
PCM - Počítače a mikropočítače (FS, 4. ročník MS)
PLI - Počítačová lingvistika (FM, 2. ročník NMS-IT)
PVI - Počítačové vidění (FM, 2. ročník NMS-IT,AR,ME)
PZR - Počítačové zpracování řeči (FM, 1. ročník NMS-IT)
PZS - Počítačové zpracování signálů (FM, 1. ročník NMS-IT,AR,ME)
SGI - Signály a informace (FM, 2. ročník BS-IL, EIŘS)
SIP - Digitální signálové procesory (FM, 2. ročník NMS-IT)
VEL - Vybrané statě z elektrotechniky (FT, 2. ročník)
VST - Vybrané statě z elektroniky (FS, 4. ročník)
ZIT - Základy informační techniky (FP, 1. ročník )

Analýza a zpracování biologických signálů (PhD)
Audiovizuální komunikace s počítačem (PhD)
Automatizované návrhové systémy (PhD)
Extrakce informace z mluvených a textových dat (PhD)
Metody selarace vícekanálových signálů (PhD)
Návrh a diagnostika číslicových systémů (PhD)
Počítačové zpracování řeči (PhD)
Počítačové zpracování textů (PhD)
Počítačové vidění (PhD)
Projektování elektronických systémů (PhD)
Virtuální realita a Human-Interface technologie (PhD)