Ústav informačních technologií a elektroniky ITE

itÚstav Informačních technologií a elektroniky (ITE) je součástí Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technické univerzity v Liberci. Aktivity ITE se týkají zejména softwarových a hardwarových částí informačních, elektronických a výpočetních systémů. Výzkumná činnost se soustředí kolem tří pracovišť:

Laboratoř umělé inteligence (AILab@TUL), kterou vede doc. Ing. Petr Červa, Ph.D., se zabývá výzkumem a aplikací metod strojového učení pro účely zpracování a vytěžování řečových, obrazových či textových dat. Laboratoř byla založena v roce 1994 prof. Ing. Janem Nouzou, CSc. jako Laboratoř počítačového zpracování řeči (Speechlab).

dpsASIC Group vedená prof. Ondřejem Novákem se věnuje otázkám návrhových systémů, diagnostice elektronických obvodů, implementaci algoritmů do FPGA obvodů a praktickým otázkám návrhu systémů včetně desek plošných spojů.

Skupina ASAP (Acoustic Signal Analysis and Processing Group), kterou vede doc. Zbyněk Koldovský, se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti digitálního zpracování signálu. Soustředí se na moderní metody zpracovávání vícerozměrných signálů, které jsou snímány soustavou senzorů. Z hlediska aplikací se nejvíce zajímá o signály akustické a biologické.

Výuková činnost ITE zahrnuje předměty na bakalářské, inženýrské a doktorské úrovni týkající se číslicových elektronických obvodů, zpracování signálů, počítačového zpracování řeči, textu a obrazů a komunikačních technologií.Zadání bakalářských, diplomových prací a projektůDovolujeme si Vás upozornit, že všichni členové ITE sídlí v budově A v prvním patře.

 

Přihlašovací formulář