Ústav informačních technologií a elektroniky ITE

itÚstav Informačních technologií a elektroniky (ITE) je součástí Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technické univerzity v Liberci. Aktivity ITE se týkají zejména softwarových a hardwarových částí informačních, elektronických a výpočetních systémů. Výzkumná činnost se soustředí kolem tří pracovišť: 

Laboratoř počítačového zpracování řeči, kterou vede prof. Jan Nouza, se zabývá problematikou rozpoznávání a syntézy řeči, rozpoznávání a verifikace mluvčího, dialogových systémů a audio-vizuálním zpracováním řeči. 

 dpsASIC Group vedená prof. Ondřejem Novákem se věnuje otázkám návrhových systémů, diagnostice elektronických obvodů, implementaci algoritmů do FPGA obvodů a praktickým otázkám návrhu systémů včetně desek plošných spojů.

Skupina ASAP (Acoustic Signal Analysis and Processing Group), kterou vede doc. Zbyněk Koldovský, se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti digitálního zpracování signálu. Soustředí se na moderní metody zpracovávání vícerozměrných signálů, které jsou snímány soustavou senzorů. Z hlediska aplikací se nejvíce zajímá o signály akustické a biologické. 

Výuková činnost ITE zahrnuje předměty na bakalářské, inženýrské a doktorské úrovni týkající se číslicových elektronických obvodů, zpracování signálů, počítačového zpracování řeči, textu a obrazů a komunikačních technologií.

 Zadání bakalářských, diplomových prací a projektůDovolujeme si Vás upozornit, že všichni členové ITE sídlí v budově A v prvním patře.

 

Přihlašovací formulář